Meetcampagne temperaturen en relatieve vochtigheid

Ideaal om de verwarmingsregeling en het comfort in een gebouw in kaart te brengen. In diverse ruimtes in het gebouw worden dergelijke meters geplaatst. Na een aantal weken worden deze terug opgehaald en geanalyseerd.

Tijdens een vrijblijvend voorafgaand bezoek wordt een inschatting gemaakt van de energiemonitoring. Uitbreiding met een advies en/of IR-thermografie is mogelijk. Nadien wordt een offerte op maat bezorgd.

Logging elektriciteit, gas of water

De hoofdteller van elektriciteit, gas en/of water wordt uitgemeten. Voor elektriciteit kunnen ook interessante submetingen gebeuren. Na een onderling te bepalen meetcampagne, worden de meters terug opgehaald en geanalyseerd. Er wordt een rapport opgemaakt met de bevindingen. Indien gewenst kan dit ook gekoppeld worden aan een trajectbegeleiding waarbij de implementatie van de energiebesparende maatregelen begeleid en gemonitord worden.

Tijdens een vrijblijvend voorafgaand bezoek wordt een inschatting gemaakt van de energiemonitoring. Uitbreiding met een advies en/of IR-thermografie is mogelijk. Nadien wordt een offerte op maat bezorgd.