Bas vzw werd opgericht in 2002 onder de naam ZonneWinDT vzw door initiatiefnemers Douwe Mol, Wim Maris en Niko Deprez. In 2006 nam BAS zijn eerste werknemer in dienst voor het uitwerken van een educatief pakket voor leerlingen van het basisonderwijs. Vanaf 2007 werd het aanbod van BAS uitgebreid met advies rond duurzaam bouwen. BAS ging samenwerken met enkele gemeenten om de inwoners te helpen bij energiebesparing in hun woning. Zo kwam er in Diksmuide en De Panne een 'duurzaamheidsloket' waar BAS op zitdagen advies verstrekte aan (ver)bouwers.

In 2008 sloot BAS een overeenkomst met Provincie West-Vlaanderen om in 10 gemeenten advies te geven rond duurzaam bouwen en particulieren te ondersteunen in hun bouwproject. Dit kreeg uitbreiding waardoor elke West-Vlaming nu beroep kan doen op de expertise van BAS bij duurzaam bouwen.

In 2010 werd in elk van de vijf Vlaamse provincies een Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen opgericht. De steunpunten zijn dé gespreks- en adviespartner voor particulieren, gemeenten, de bouwsector, ngo’s, onderwijsinstellingen enz... Ze spelen een cruciale rol in het sensibiliseren voor slim wonen en bouwen. Voor de uitbating van het Steunpunt voor Duurzaam Bouwen en Wonen koos de Provincie West-Vlaanderen voor samenwerking met BAS als kennispartner.

Provincie West-Vlaanderen vatte samen met Resoc Westhoek en POM West-Vlaanderen het plan op om in Veurne een centrum rond slim bouwen en renoveren op te richten.

Dit kreeg vorm in het Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen te Veurne. Sinds oktober 2012 is dit de uitvalsbasis van BAS. Het Provinciaal huis bestaat uit kantoren, een atelier en een demo ruimte. Met een reeks van doorsnedes van bouwdetails op ware grootte krijgt slim bouwen een zichtbare en tastbare vorm. De bezoeker maakt ook kennis met gezonde bouwmaterialen, nagroeibare isolatiematerialen, natuurverven en zuinige verlichting.

Dit Provinciaal Huis voor Duurzaam Wonen moet uitgroeien tot een kenniscentrum rond slim bouwen en renoveren waar particulieren, professionelen en technische scholen informatie vinden en workshops en technische opleidingen volgen. Dit veelbelovend project is een gezamenlijk initiatief van Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen en Resoc Westhoek.

 

BAS werkt nauw samen met BeauVent cvba en Provincie West-Vlaanderen.

- BeauVent is een coöperatie die investeert in hernieuwbare energie. In 2006 startte BeauVent een samenwerking met BAS om haar vennoten warm te maken voor hernieuwbare energie en energiebesparing.
- Provincie West-Vlaanderen nam in 2010 BAS onder de arm voor het uitvoeren van de Vlaamse beleidskeuzes voor de regio West-Vlaanderen.


Met hun steun en vertrouwen groeide BAS uit tot een kenniscentrum met expertise in toekomstgericht en energiezuinig bouwen, of anders gezegd 'slim bouwen'.