Biomassaketel in domein De Palingbeek en Milieuboerderij

Naast het West-Vlaams provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek in Ieper ligt ook het gebouw van de Milieuboerderij. Beide partijen hebben elk een verwarmingsinstallatie op propaangas maar willen overschakelen op een duurzamere energiebron. Het domein bestaat grotendeels uit bos waardoor de keuze voor biomassa voor de hand ligt.

EPB-analyse Dorpsstraat

IJzer en Zee ziet zich als sociale woonmaatschappij geconfronteerd met steeds strengere E-peil eisen. Met enkel courante technieken, zoals condensatieketels, wordt het moeilijk om het verplichte E-peil te halen, laat staan om beter te doen. Ook vanwege het belang om het goede voorbeeld te geven, hebben ze de hulp ingeroepen van BAS Bouwen om een effectief project door te rekenen in de EPB-software en daar de verschillende technieken en isolatiepeilen op los te laten. Zo stelden we zowel voor woningen als appartementen een traject tot 2021 (BEN-norm) voor.

Starterscentrum Ieper

Het bedrijvencentrum voor starters herbergt 3 werkateliers met kantoorgedeelte en 1 kantoorruimte die elk hun eigen verouderde ketel hebben voor de kantoorruimtes en directe luchtblazers op gas.

Na een grondige screening van de situatie ter plaatse en de huidige stookplaatsen werd een energiezuinig concept voorgesteld met 1 centrale stookplaats die de kantoren via radiatoren van warmte voorziet en de magazijnen via stralingspanelen. Per unit komt er een caloriemeter die het mogelijk maakt om het verbruik af te rekenen.