Skip to main content
Biomassaketel in domein De Palingbeek en Milieuboerderij


 

  • BAS Bouwen referentieprojecten biomassaketel de palingbeek
Omschrijving project

Naast het West-Vlaams provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek in Ieper ligt ook het gebouw van de Milieuboerderij. Beide partijen hebben elk een verwarmingsinstallatie op propaangas maar willen overschakelen op een duurzamere energiebron. Het domein bestaat grotendeels uit bos waardoor de keuze voor biomassa voor de hand ligt.

BAS Bouwen adviseerde om met een houtsnipperketel en een klein warmtenet de volledige site van warmte te voorzien. We werkten dit voorstel technisch volledig uit: dimensionering van het ketelvermogen op basis van de warmtevraag van de gebouwen, afweging van de voor- en nadelen van het systeem en een kostprijsraming met een gedetailleerde oplijsting van alle kosten die verbonden zijn met de nieuwe installatie. Beide partijen kunnen hiermee een gefundeerde keuze maken.

Details
  • Locatie Vaartstraat Ieper, domein De Palingbeek
  • Periode
    2016
  • Type advies
  • Opdrachtgever
    Vzw Vondels (De Milieuboerderij) en de provincie West-Vlaanderen