Skip to main content
Dorpshuis Bassevelde
 • BAS Bouwen referentieprojecten dorpshuis bassevelde
Omschrijving project

Een nieuw te bouwen dorpshuis bij het centrum van Bassevelde moet dienen als ontmoetingsplaats voor verenigingen en als dorpsrestaurant in samenwerking met het OCMW.

In opdracht van de gemeente Assenede, de provincie Oost-Vlaanderen en MilieuAdviesWinkel stelde BAS Bouwen een uitgebreid adviesrapport op met tips en aandachtspunten om de bouwplannen nog duurzamer, zuiniger en efficiënter te maken.

We screenden de plannen op alle thema’s van de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen:

 • Energie: we namen de isolatie van alle schildelen onder de loep , brachten voorstellen om het gekozen verwarmingssysteem efficiënter te maken en werkten een toepassing van hernieuwbare energie uit die maximaal voordeel oplevert voor de bouwheer. Onze bijdrage helpt het bestuur om op een efficiënte manier een BEN voorbeeldgebouw neer te zetten.
 • Mobiliteit: suggesties rond het aantal parkeerplaatsen, de inrichting van een fietsenstalling en zo meer.
 • Water: advies rond waterdoorlatende verharding, opvang van regenwater, hergebruik van regenwater, infiltratie van overtollig regenwater in de bodem en beperking van het gebruik van leidingwater.
 • Landgebruik: uitgewerkt voorstel voor compensatie van de natuur die ingenomen wordt door het bouwproject.
 • Vervuiling: onderzoek naar bodemsanering, lichtpollutie en geluidsoverlast rekening houdende met het gebruik van dit gebouw.
 • Materiaal en afval: de gebruikte isolatiematerialen, bouwmethodes en afwerkingsmaterialen werden getoetst aan de levenscyclusanalyses (LCA’s). We gaven voorstellen die de milieu-impact van het gebouw verbeteren.
 • Gezondheid: hier kwamen de thema’s ventilatie, oververhitting, daglicht, vocht, akoestiek, toegankelijkheid, brandveiligheid en inbraakveiligheid aan bod.
   
Details
 • Locatie Dorp 48-50, Bassevelde (Assenede)
 • Periode
  2016
 • Type advies
 • Opdrachtgever
  Gemeente Assenede, Provincie Oost-Vlaanderen en MilieuAdviesWinkel