Skip to main content
Energiebesparing bij scholen
  • stookplaats
Omschrijving project

Het ministerie van onderwijs heeft een overheidsopdracht uitgeschreven met als doel energiebesparing bij scholen te realiseren. Aan Bas Bouwen en Beauvent is de opdracht toegewezen om in 8 scholen de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Uit een grondige analyse van de gebouwschil, de verwarmingsinstallaties en de verlichting blijkt dat er een groot potentieel én een grote noodzaak is, vooral op vlak van stookplaatsrenovaties en relighting. Beauvent werkt momenteel een financieel voorstel uit voor het Sint-Andreas instituut in Oostende.

Details
  • Locatie Vlaanderen
  • Periode
    2019-2020
  • Type advies
  • Opdrachtgever
    Ministerie van onderwijs