Skip to main content
Nieuwbouw voor speelpleinwerking Lo-Reninge
  • BAS Bouwen referentieprojecten nieuwbouw voor speelpleinwerking Lo Reninge
Omschrijving project

Op de site van de voormalige brandweerkazerne in Lo-Reninge komt een nieuw gebouw voor de gemeentelijke speelpleinwerking en de kunstacademie.

Op basis van de bouwplannen stelden we een adviesrapport op met de efficiëntste maatregelen om het gebouw op te trekken tot BEN-niveau. We behandelden ook de infiltratie en het hergebruik van regenwater. We toetsten de gebruikte materialen op milieubelasting en brachten, waar nodig, alternatieven aan. We gaven ook advies voor de ventilatie en voor maatregelen tegen oververhitting in de zomer.

In samenspraak met het studiebureau en de architect ondersteunde BAS Bouwen het gemeentebestuur bij de keuzes rond deze thema's.
 

Details
  • Locatie Ieperstraat 12, Reninge
  • Periode
    2016
  • Type advies
  • Opdrachtgever
    Gemeente Lo-Reninge