Skip to main content
Uitbreiding gemeentehuis Langemark

Sick of trying to find all the info I need when planning a road trip? Me too, that's why this guy came to life.

  • BAS Bouwen referentieprojecten uitbreiding gemeentehuis Langemark
Omschrijving project

De gemeente Langemark voorziet een nieuwbouw uitbreiding voor het gemeentehuis en liet het voorgestelde concept qua technieken nakijken. Advies met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen (Acasus).

Er was onduidelijkheid over de recuperatie van regenwater uit het groendak. We zochten uit of dit mogelijk was en berekenden de vraag en het aanbod. De recuperatie van het regenwater van het huidige dak bleek voldoende om het verbruik van de sanitaire voorzieningen te dekken. Recuperatie via het nieuwe groendak was dus niet nodig.

Er was weinig animo bij het bouwteam om een zonne-installatie te plaatsen op het dak van het nieuwe gebouw. Bas Bouwen gaf mee dat de installatie niet noodzakelijk op de nieuwbouw moet liggen om in aanmerking te komen voor EPB. Het mag ook perceelgebonden zijn. Daardoor komt een zonne-installatie opnieuw in aanmerking indien nodig om aan de EPB-eisen te voldoen. 

Voor de nieuwbouw stelden we een bodemwarmtepomp voor, wat voor de hand ligt en een goede oplossing is. Momenteel zien we dat gassystemen interessanter zijn door de lage gaskost in vergelijking met de hoge elektriciteitsprijs. Dit is evenwel een momentopname.  Daardoor zien we toch een opportuniteit om ook het energieverbruik van het bestaande gebouw te drukken. De huidige stookplaats is veel te groot gedimensioneerd en volstaat om ook het nieuwe gebouw voor zijn rekening te nemen. Op ons advies werd de scope van de technieken van de nieuwbouw opengetrokken naar het bestaande gebouw, zodat met dezelfde investeringen ook het verbruik van het bestaande gebouw kan dalen.

Details
  • Locatie Langemark
  • Periode
    2015
  • Type advies
  • Opdrachtgever
    Gemeente Langemark (met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen - Acasus)