Suikerfabriek Veurne: advies op wijkniveau
Bas screende het wijkplan aan de hand van de Maatstaf Duurzaam Bouwen op oriëntatie, inplanting, compactheid, passieve zonnewinsten, collectieve energiesystemen etc... In 2014 is gestart met de bouw van ontmoetingscentrum 'Suikerklontje'.

www.suikerfabriek.be