Skip to main content
Energiebesparing bij scholen
stookplaats
Omschrijving project

Het ministerie van onderwijs heeft een overheidsopdracht uitgeschreven met als doel energiebesparing bij scholen te realiseren. Aan Bas Bouwen en Beauvent is de opdracht toegewezen om in 8 scholen de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Uit een grondige analyse van de gebouwschil, de verwarmingsinstallaties en de verlichting blijkt dat er een groot potentieel én een grote noodzaak is, vooral op vlak van stookplaatsrenovaties en relighting. Beauvent werkt momenteel een financieel voorstel uit voor het Sint-Andreas instituut in Oostende.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverPV installaties Heuvelland
Omschrijving project

Gemeente Heuvelland wil een aantal van hun gebouwen voorzien van hernieuwbare energie. BAS kreeg de vraag om voor het gemeentehuis De Warande, het bezoekerscentrum in Kemmel en 4 ontmoetingscentra een voorstel uit te werken voor het plaatsen van PV panelen. Ook voor 5 schoolgebouwen wordt een voorstel in detail uitgewerkt.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverStarterscentrum Ieper
BAS Bouwen referentieprojecten starterscentrum Ieper
Omschrijving project

Het bedrijvencentrum voor starters herbergt 3 werkateliers met kantoorgedeelte en 1 kantoorruimte die elk hun eigen verouderde ketel hebben voor de kantoorruimtes en directe luchtblazers op gas.

Na een grondige screening van de situatie ter plaatse en de huidige stookplaatsen werd een energiezuinig concept voorgesteld met 1 centrale stookplaats die de kantoren via radiatoren van warmte voorziet en de magazijnen via stralingspanelen. Per unit komt er een caloriemeter die het mogelijk maakt om het verbruik af te rekenen.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverBiomassaketel in domein De Palingbeek en Milieuboerderij
BAS Bouwen referentieprojecten biomassaketel de palingbeek
Omschrijving project

Naast het West-Vlaams provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek in Ieper ligt ook het gebouw van de Milieuboerderij. Beide partijen hebben elk een verwarmingsinstallatie op propaangas maar willen overschakelen op een duurzamere energiebron. Het domein bestaat grotendeels uit bos waardoor de keuze voor biomassa voor de hand ligt.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverSubscribe to Detailstudie