Skip to main content
Dorpshuis Bassevelde
BAS Bouwen referentieprojecten dorpshuis bassevelde
Omschrijving project

Een nieuw te bouwen dorpshuis bij het centrum van Bassevelde moet dienen als ontmoetingsplaats voor verenigingen en als dorpsrestaurant in samenwerking met het OCMW.

In opdracht van de gemeente Assenede, de provincie Oost-Vlaanderen en MilieuAdviesWinkel stelde BAS Bouwen een uitgebreid adviesrapport op met tips en aandachtspunten om de bouwplannen nog duurzamer, zuiniger en efficiënter te maken.

We screenden de plannen op alle thema’s van de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen:

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverNieuwbouw voor speelpleinwerking Lo-Reninge
BAS Bouwen referentieprojecten nieuwbouw voor speelpleinwerking Lo Reninge
Omschrijving project

Op de site van de voormalige brandweerkazerne in Lo-Reninge komt een nieuw gebouw voor de gemeentelijke speelpleinwerking en de kunstacademie.

Op basis van de bouwplannen stelden we een adviesrapport op met de efficiëntste maatregelen om het gebouw op te trekken tot BEN-niveau. We behandelden ook de infiltratie en het hergebruik van regenwater. We toetsten de gebruikte materialen op milieubelasting en brachten, waar nodig, alternatieven aan. We gaven ook advies voor de ventilatie en voor maatregelen tegen oververhitting in de zomer.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverUitbreiding gemeentehuis Langemark
BAS Bouwen referentieprojecten uitbreiding gemeentehuis Langemark
Omschrijving project

De gemeente Langemark voorziet een nieuwbouw uitbreiding voor het gemeentehuis en liet het voorgestelde concept qua technieken nakijken. Advies met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen (Acasus).

Er was onduidelijkheid over de recuperatie van regenwater uit het groendak. We zochten uit of dit mogelijk was en berekenden de vraag en het aanbod. De recuperatie van het regenwater van het huidige dak bleek voldoende om het verbruik van de sanitaire voorzieningen te dekken. Recuperatie via het nieuwe groendak was dus niet nodig.

Details
 • Locatie
 • Periode
 • Type advies
 • OpdrachtgeverSubscribe to Planadvies