Reken op de know-how van BAS bij vergunningsplichtige werken met bouwplan:

Ventilatieverslaggeving
Bij nieuwbouw is sinds 2016 ook ventilatieverslaggeving verplicht. Daarbij komt uitgebreide rapportering en opvolging kijken. Dit moet leiden tot een correct ontworpen en goed geplaatst ventilatiesysteem.

Detailstudie
Het is niet altijd nodig om het volledig bouwproject te analyseren. Vaak volstaat detailonderzoek van een bepaald onderdeel zoals verwarming en ventilatie, hernieuwbare energie, warmteverliesberekening of mogelijkheden voor alternatieve energietechnieken (verlichting of warmtekrachtkoppeling).

Bouwteam
Hier ondersteunen we de bouwheer op belangrijke vergaderingen van het bouwteam tijdens het volledige bouwproces. Bij grotere werven zitten bouwheer, architect, studiebureau,aannemers... samen om een concept uit te werken en keuzes te maken over materialen en technieken. BAS biedt hier aanvullende expertise van duurzame technieken, materialen en planopbouw aan. Wij waken erover dat praktische overwegingen en budgetkeuzes niet ten koste gaan van duurzaamheid. Waar nodig onderzoeken we bepaalde aspecten in detail om het bouwteam te ondersteunen.

Planadvies
De bouwheer bezorgt ons het bouwplan in voorontwerp. Aan de hand daarvan analyseren we de planopbouw, voorgestelde materialen, isolatieopbouw en technieken. Ons gedocumenteerd verslag hiervan is een goede basis om de bouwplannen aan te passen met het oog op een energiezuinig, gezond, financieel en praktisch haalbaar gebouw.  

EPB
Bij EPB-plichtige bouwwerken nemen we de EPB-verslaggeving voor onze rekening. Het gaat hierbij om een correcte rapportage van o.a. de isolatie- en de energieprestatiegraad. Indien nodig sturen we de materiaalkeuze, isolatiedikte, gebruikte verwarmingstechnieken... bij om het gewenste eindresultaat te halen.