Slim bouwen en wonen levert levenslang comfort.

Goede isolatie en efficiënt energiegebruik zorgen voor een comfortabel binnenklimaat bij een lage energiefactuur. Meer comfort met minder energie.

 

Slim bouwen en wonen respecteert het milieu.

Een sterke energieprestatie, ecologische bouwmaterialen en efficiënt watergebruik verminderen de impact van bouwen en wonen op het milieu.

 

Slim bouwen en wonen mikt op welzijn.

Een gezonde leefomgeving door betaalbare warmte en ventilatie, gebruik van natuurlijke materialen en veel zon in huis. Toegankelijk en aanpasbaar aan de noden van nu en later.

 

Slim bouwen is comfortabel, betaalbaar, gezond en toekomstgericht bouwen in evenwicht met mens en milieu.

 

Slim bouwen en wonen in Vlaanderen.

Bouwen en wonen staan in dichtbevolkt Vlaanderen voor uitdagende ontwikkelingen. Door de individualisering ontstaan nieuwe leefpatronen die vragen om meer energie, meer mobiliteit en een andere huisvesting. De bouwsector is een grote slokop van grondstoffen en qua uitstoot van broeikasgassen scoren gebouwen heel hoog. Ons gebouwenpark staat voor 45% van de energieconsumptie en CO2-emissie!

Daarmee is de bouwwerf het terrein bij uitstek om in te grijpen tegen klimaatopwarming.